[Lyrics] Humblesmith – Dance Lyrics

Okemute nna wu onye, (woye)
Okenna pokenna bu onye, (boye)
Adanna tobenna wu onye, (woye)
Obinna lobe nna wu onye . (bonye)

I go dance
I go charge
I go jo go do
I go shark
I no go die
I go shine
I go kpolongo
I go jah

We go dance
We go charge
We go jo go do
We go shark
We no go die
We go shine
We go kpolongo
We go jah

Nne chetakwa
Anyi ga enwe kwa
Anyi ga enwekwa ego
Anyi ga ebiri kwa
Ukwa chi naka
Odinaka
Odi na okwu ego
Monalisa
Nne biko gwarumu egwu!!
Gbawa egwu
Biko gwarumu egwu!!
Gbawa egwu
Nne biko gwarumu egwu!!
Gbawa egwu
Nne biko gwarumu egwu!!
Gbawa egwu

Nne biko gwarumu egwu!!
Gbawa egwu
Biko gwarumu egwu!!
Gbawa egwu
Nne biko gwarumu egwu!!
Gbawa egwu
Nne biko gwarumu egwu!!
Gbawa egwu
Nne biko gwarumu egwu!!
Gbawa egwu
Biko gwarumu egwu!!
Gbawa egwu
Nne biko gwarumu egwu!!
Gbawa egwu

Nne biko gwarumu egwu!!
Gbawa egwu
Nne biko tie numu ife nu
Gbawa egwu
Biko tie numu ife nu
Gbawa egwu
Nne biko pia numu ife
Gbawa egwu
Nne biko pia numu ife nu
Gbawa egwu

Okemute nna wonye (woye)
Okenna pokenna boye
Adanna tobenna woye
Obinna lobenna boye
Ahh!!
Chiwawa wole
(Woye)
(Woye)
(Woye)j
(Woye)
Chiwawa tilawa wole (woye)
Okenna lobenna woye (woye)
Sho kena lobenna boye (woye)

We go dance
We go charge
We go jogodo
We shark
We no go die
We go shine
We go kpolongo
We go jah
Nne chetakwa
Anyi ga enwe kwa
Anyi ga enwekwa ego
Anyi ga ebiri kwa
Ukwa chi naka
Odinaka
Odi n′okwu ego
Monalisa

Nne biko gwarumu egwu!!
Gbawa egwu
Nne biko gwarumu egwu!!
Gbawa egwu
Nne biko gwarumu egwu!!
Gbawa egwu
Nne biko gwarumu egwu!!
Gbawa egwu
Nne biko gwarumu egwu!!
Gbawa egwu
Biko gwarumu egwu!!
Gbawa egwu
Nne biko gwarumu egwu!!
Gbawa egwu
Nne biko gwarumu egwu!!
Gbawa egwu
Nne biko gwarumu egwu!!
Gbawa egwu
Biko gwarumu egwu!!
Gbawa egwu
Nne biko gwarumu egwu!!
Gbawa egwu
Nne biko gwarumu egwu!!
Gbawa egwu
Nne biko tie numu ife nu
Gbawa egwu
Biko tie numu ife nu
Gbawa egwu

Nne biko pia numu ife nu
Nne biko pia numu ife nu
Okemute nna wonye woye
Okenna pokenna boye
Adanna tobenna woye
Obinna lobenna boye
Ahh!!
Chiwawa wole
Woye
Woye
Woye
Woye
Chiwawa tilawa wole woye
Okenna lobenna woye woye
Shokena lobenna boye woye
Nne chetakwa
Anyi ga enwe kwa
Anyi ga enwekwa ego
Anyi ga ebiri kwa
Ukwa chi naka

Odinaka
Odi na Okwu ego
Monalisa
Nne biko pia nu mu ife
Gbawa egwu
Pia numu ife nu
Gbawa egwu
Pia Zie numu ife
Gbawa egwu
Iga apiakwam ife

Click to Comment

Leave a Reply

.

Designed by Admalic Inc.  BMB © 2024.

I need help with…