[Lyrics] King Promise – Carry Me Go Ft. Bisa Kdei Lyrics

[Intro: King Promise]
King King Promise

[Verse 1: King Promise]
Ah odo eh
Mese nne3ma woy33 me 3nora anadwo no Wanba anka mawu oh
Oh yeah
Ay Odo eh
S3nea na wonsa firifa me tirim no
Saa na mewu oh
Mawu mahy3 wo
Mawu mahy3 wo ah
Ma odo yi nko ko me me ho
Susu y3 ma mentirim ny3 me d3
I’ve been searching and searching
And looking and looking
Na afei mensa aka wo oh
Ma wo do yi nko ko me ho
Nya aboter3 na wade3 yi y3 me d33
Girl I’ve been searching and searching And finally found you girl
Love carry me go oh
Odo nfa menko

[Chorus: King Promise]
Aye aye
Wo y3 saa na mewu oh
Odo nfa menko
Mahw3 wanim ahw3 afei mensa aka wo oh Odo nfa me ko
Aye aye
Wo y3 saa na mewu oh
Odo ay ay
Mede3 ay yеah yeah
You might also like
Devil’s Work 2
Joyner Lucas
Party No Dey Stop
Adekunle Gold & Zinoleesky
Who Is Your Guy?
Spyro (NG)
[Verse 2: Bisa Kdei]
Odo nfa menko eh
Ma wonsuo no nyi mе nfa ko odo kurom
Na matw3n aky3 oo (matw3n aky3 oo nana eh)
Akoma mu as3m de3
3ya y3hyia aa y3nka ne bebree
3n3 me sere aa na 3y3 odo ntia
Manigye aa na 3y3 woara na way3 me saa Tw3n ma me take my time on you
Baby wonhu s3 mani abere
I’m in love
Mato odo mu ama mani agye oh
Ose odo me (ah)
Oma me ho to me (ah)
Oni menky3n dakoro owuo b3fa me
I’m in love
Mato odo mu ama mani agye oh
Oh oh ooh oh Lovi eh
Kaa ni noko waa ni wasane ay

[Chorus: King Promise]
Odo nfa me nko
Aye aye
Wo y3 saa na mewu oh
Odo nfa menko
Mahw3 wanim ahw3 afei mensa aka wo oh Odo nfa me ko
Aye aye
Wo y3 saa na mewu oh
Odo ay ay
Mede3 ay ay yeah yeah
Odo nfa menko eh
It’s MOG

Click to Comment

Leave a Reply

.

Designed by Admalic Inc.  BMB © 2023.

I need help with…