[Lyrics] Makhadzi – Kulakwe ft. Master KG Lyrics

Lyrics
Wanitwa Mos
He kulakwe
He kulakwe
He kulakwe
He kulakwe ndi vhonyi vhala
Vha i ta ni fhala
He kulakwe ndi vhonyi vhala
Vha i ta ni fhala
He kula kwe ndi vhonyi vhala
Vha i ta ni fhala
Hah ndi vhonyi vhala
Vha i ta ni fhala
Inwi mu ngana wanu, munga wanu
U ya mpfuna nne
Inwi mungana wanu, mungana wanu
U ya ntoda nne
Inwi mungana wanu, mungana wanu
U ya mpfuna nne
Inwi mungana wanu, mungana wanu
U ya mpfuna nne
Wena chomi ya wena, chomi ya wena
Yani nirhanda mino
Wena chomi ya wena, chomi ya wena
Yani rhanda mino
He kula kwe ndi vhonyi vhala
Vha i ta ni fhala
Vha toda nne kani
Vha funa nne kani?
Vha toda nne kani?
Kulakwe
He kulakwe
Ari vhone
Mungana wanu ni mu vhudze
Ampfare sa kumba
Mpfare sa kumba
Mpfare sa kumba
Mungana wanu ni mu vhudze
Ampfare sa kumba
Mpfare sa kumba
Mpfare sa kumba
Mungana wanu ni mu vhudzee
Nne ndi funesa dzi boo kiss
Funesa dzi boo kiss
Funesa dzi boo kiss
Ende futhi ni mu vhudze
Nne ndi funesa honeymoon
Funesa honeymoon
Funesa honeymoon
Mungana wanu ni mu vhudzee
Nne ndi funesa zwikolodo
Funesa zwikolodo
Funesa zwikolo
Ende futhi ni mu vhudze
Nne ndi funesa honeymoon
Ari vhone
Ndo mu dzhenisa zwikolodoni
Dzhenisa zwikolo
Ndo mu dzhenisa zwikolodoni
Dzhenisa zwikolo
Ndo mu rengisa dzi Gucci
Rengisa dzi Gucci
Ndo mu rengisa dzi Gucci
Rengisa dzi Gucci
Kha mpfare sa kumba
Ndi a mufuna nwana wavho
U ya mpfuna nanne wee
Ndi a mufuna nwana wavho
U ya mpfuna nanne wee
Ndi a mufuna mungana wanu
U ya mpfuna nanne wee
Ndi a mufuna mungana wawe
Mungana wanu ni mu vhudzee
Nne ndi funesa zwikolodo
Mungana wanu ni mu vhudzee
Nne ndi funesa dzi boo kiss
Mugwanti wau o mo botša
Ne ke nyaka honeymoon
Mungana wanu ni mu vhudzee
Nne ndi funesa zwikolodo
Ndo mu dzhenisa zwikolodoni
Dzhenisa zwikolo
Ndo mu dzhenisa zwikolodoni
Dzhenisa zwikolo
Ndo mu rengisa dzi Gucci
Rengisa dzi Gucci
Ndo mu rengisa dzi Gucci
Rengisa dzi Gucci
Ari vhone
Mungana wanu ni mu vhudzee
Uri ndori ndi funesa honeymoon

Click to Comment

Leave a Reply

.

Designed by Admalic Inc.  BMB © 2023.

I need help with…